Startsida

Reservantagning

Den 15 september kl. 16:00 avslutar antagningskansliet reservantagningen. 

Det innebär att alla reservlistor som finns kvar skickas över till respektive skola, och skolan själva tar kontakt med eleverna i tur och ordning om det blir platser lediga och skolan bedömer att det fortfarande är möjligt att börja på programmet. 

Eventuella önskemål om sent omval efter den 15 september kl. 16:00 skickas direkt till respektive skola.