Uppslagen dagbok med penna

Ålder när man får söka till gymnasiet

Du får söka gymnasiet till och med det år du fyller 19 år. För asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd gäller rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år.

För alla elever gäller att gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Du får alltså söka gymnasiet till och med det år du fyller 19 år. Undantaget är om gymnasieutbildningen startar på våren då kan du söka till och med det år du fyller 20 år.

 

Asylsökande
För asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd gäller rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. Dagen de fyller 18 år måste vara efter att skolan har startat i augusti.

Startar man ett IM program innan man fyller 18 år har man inte rätt att söka in på ett Nationellt program efter man fyllt 18.

Vissa kommuner tillåter att asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd får börja utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola efter det att de har fyllt 18 år. Kontakta respektive kommun för att få svar på vad som gäller.