Studieekonomi

Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Därefter kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på CSN:s hemsida.

Studiehjälp består av:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg

 

Om du går i gymnasieskola kommer bidraget automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Är du utländsk medborgare måste du först få rätten till svenskt studiestöd godkänd. Om du inte är myndig betalar CSN (Centrala Studiestödsnämnden) ut studiebidraget till din vårdnadshavare. Är du myndig betalas bidraget direkt till dig.

Extra tillägg ansöker du om hos CSN. Om du kan få tillägget beror på familjens gemensamma inkomst.

Inackorderingstillägg kan du få:

  • Om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Bidraget ska ersätta en del av dina kostnader för hyra och resor.  
  • Om du studerar vid en kommunal gymnasieskola ansöker du om tillägget hos din hemkommun.
  • Om du studerar på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller ett riksinternat ska bidraget sökas genom CSN.

Observera att en förutsättning för att få inackorderingstillägg är att det program och den nationella inriktning du läser inte finns på hemorten eller inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg.