Vara

Academy of Music and Business

Skolan med ett tydligt fokus på att odla fram de bästa talangerna i branschen, men framförallt en plats för unga människor att bli sina bästa jag för resten av sina liv. Eleverna får en unik koppling till några av musikbranschens främsta aktörer på denna spetsutbildning inom musik.

ambsweden.com

Program på denna skola
Estetiska programmet inriktning musik (spetsutbildning)

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val mot Estetiska programmet, Musik