Vad är anpassad gymnasieskola?

Har du gått anpassad grundskola eller kan påvisa behörighet att gå anpassad gymnasieskola har du rätt att börja i anpassad gymnasieskola.

Anpassad gymnasieskola är en särskild skolform med mer anpassad studiegång och större utbildningsresurser än vad gymnasieskolan kan ge. Programmen på anpassad gymnasieskola omfattar 3.600 timmar som du läser på fyra år.

Utbildningarna inom anpassad gymnasieskola anpassas efter de behov du har som elev. Här får du en god grund för:

  • Yrkesverksamhet
  • Fortsatta studier
  • Personlig utveckling
  • Aktivit deltagande i samhällslivet


Stora utbildningsresurser innebär att klasserna är små och studietakten och kursinnehållet är anpassat till dina behov. Personal gör i samråd med dig och dina föräldrar en individuell studieplan.

Inför det att du slutar anpassad gymnasieskola och söker annan verksamhet planerar vi inför detta gemensamt.