Skövde

Volvogymnasiet Skövde

Volvogymnasiet erbjuder dig en bred utbildning. Kurser från Teknik med Industritekniska programmet i botten ger dig både högskolebehörighet och en yrkesexamen. Efter examen har du möjlighet att gå direkt ut i arbetslivet som till exempel underhålls-, gjuteri-, eller produktionstekniker alternativt fortsätta dina studier vid högskola eller universitet. Det unika är att hos oss får du båda delarna, två utbildningar i en.

www.volvogymnasiet.se

Program på denna skola
Industritekniska programmet