Riksgymnasieverksamhet (Rg)

På flera orter i landet finns det riksgymnasieverksamhet, Rg, för elever med funktionshinder. Riksgymnasiet är inte namnet på en skola, utan undervisningen är lokaliserad till kommunens gymnasieskolor.

För dig som är svårt rörelsehindrad och under 21 år finns det en laglig rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning. Riksgymnasieplatser finns på fyra orter: Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå. Du garanteras en anpassad gymnasieundervisning och omvårdnadsinsatser som elevhemsboende, behandling och träning.

Riksgymnasier för döva, RGD, och för hörselskadade, RGH, är lokaliserat på tre gymnasieskolor i Örebro. Samtliga skolor har också hörande elever. Eleverna på riksgymnasiet undervisas i små egna klasser – på teckenspråk för de döva eleverna och på svenska för de hörselskadade. Undervisningen följer samma kursplaner som övriga gymnasieskolan och eleverna erbjuds samma utbildningsutbud. Utbildningen är som regel förlängd ett år.

Ansökan och information
Du ansöker om plats senast den 15 januari det år du vill börja. Så långt det är möjligt får du en plats på den ort dit du sökt.

Du kan få information om Riksgymnasierna på flera sätt. Du ska i första hand ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din egen skola. Du kan även ta direktkontakt.

Kontakta
Specialpedagogiska myndigheten
www.spsm.se/
Tel. 010-473 50 00

Göteborg, http://www.riksgymnasietgbg.se/

Kristianstad, https://www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/gymnasieskola/gymnasieskolor/riksgymnasiet/

Umeå, https://www.skola.umea.se/skolor/gymnasieskolor/riksgymnasiet-for-rorelsehindrade.html