Gymnasieprogram

Mer information om vilka program och inriktningar som finns att söka hittar du i menyn till vänster. Här nedan ser du programutbudet i Skaraborg, 19 skolor samt VGR:s Naturbruksskolor. Dra i rullisten för att kunna se alla skolorna och programmen. Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) börjar på rad 118/143.

 * sökbart, men antal platser är inte bestämt

Vill du veta mer om programmen så tar du kontakt med respektive gymnasieskola eller med din studie- och yrkesvägledare. Likaså om du vill ha mer information och samtal inför omval. Du som sökt till program som inte startar kommer att få information från gymnasieantagningen. 

Förändringar programutbudet våren 2024

Utökade platser
Lagmansgymnasiet, Fordons- och transportprogrammet, från 16 till 18 platser