Gymnasieprogram

Mer information om vilka program och inriktningar som finns att välja hittar du i menyn till vänster. Välj den flik som motsvarar den typ av program du är intresserad av.

 

 

Vill du veta mer om programmen så tar du kontakt med respektive gymnasieskola eller med din studie- och yrkesvägledare. Likaså om du vill ha mer information och samtal inför omval. Du som sökt till program som inte startar kommer att få information från Antagningskansliet.

 

Förändringar i programutbudet (våren) 2019

Minskning av platser
De la Gardiegymnasiet, Estetiska programmet Bild och form minskar från 20 till 18 platser
De la Gardiegymnasiet, Estetiska programmet Estetik och media minskar från 20 till 18 platser
De la Gardiegymnasiet, Handels och administrationsprogrammet minskar från 36 till 32 platser
De la Gardiegymnasiet, Hotell- och turismprogrammet minskar från 16 till 14 platser
De la Gardiegymnasiet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet minskar från 22 till 16 platser
De la Gardiegymnasiet, Vård- och omsorgsprogrammet minskar från 40 till 26 platser
Gymnasium Skövde, Vård- och omsorgsprogrammet minskar från 72 till 54 platser
Katedralskolan, Barn- och fritidsprogrammet minskar från 20 till 12 platser
Katedralskolan, Bygg- och anläggningsprogrammet minskar från 18 till 16 platser
Katedralskolan, El- och engergiprogrammet minskar från 16 till 12 platser
Katedralskolan, Estetiska programmet, Dans minskar från 16 till 12 platser
Katedralskolan, Estetiska programmet, Teater minskar från 16 till 12 platser
Katedralskolan, Handels- och adminstrationsprogrammet minskar från 16 till 12 platser
Katedralskolan, Naturvetenskapprogrammet minskar från 32 till 20 platser
Katedralskolan, Samhällsvetenskapsprogrammet minskar från 32 till 20 platser
Katedralskolan, Teknikprogrammet minskar från 16 till 12 platser
Katedralskolan, Vård- och omsorgsprogrammet minskar från 20 till 12 platser
Olinsgymnasiet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet startar inte 2019
Praktiska Skövde, El- och energiprogrammet startar inte 2019
Praktiska Skövde, Naturbruksprogrammet startar inte 2019
Rudbecksgymnasiet, Teknikprogrammet startar inte 2019
Rudbecksgymnasiet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet startar inte 2019
Vadsbogymnasiet, Samhällsprogrammet minskar från 60 till 50 platser
Ållebergsgymnasiet, Estetiska programmet Bild och formgivning startar inte 2019
Ållebergsgymnasiet, Estetiska programmet Estetik och media startar inte 2019

IMV
Praktiska Skövde, IMV Naturbruk startar inte 2019

IMYRK
Praktiska Skövde, IMV Naturbruk startar inte 2019

 

Ökning av platser
De la Gardiegymnasiet, Barn och fritdsprogrammet ökar från 40 till 44 platser
De la Gardiegymnasiet, Naturvetenskapsprogrammet ökar från 60 till 64 platser
Lagmansgymnasiet, Fordon och transportprogrammet ökar från 14 till 16 platser
Lagmansgymnasiet, Barn och fritidsprogrammet ökar från 16 till 20 platser
Olinsgymnasiet, Estetiska programmet Musik ökar från 32 till 38 platser
Gymnasium Skövde, Samhällsprogrammet ökar från 96 till 112 platser
Rudbecksgymnasiet, Samhällsprogrammet ökar från 18 till 32 platser
Ållebergsgymnasiet, Estetiska programmet Musik ökar från 5 till 15 platser
Ållbergsgymnasiet, Ekonomiprogrammet ökar från 40 till 50 platser
Ållebergsgymnasiet, Samhällsprogrammet ökar från 50 till 60 platser
Ållebergsgymnasiet, Teknikprogrammet ökar från 40 till 50 platser

IMV
Academy of music and business, kommer att erbjuda IMV Estetiska programmet, Musik
Drottning Blankas Gymnasieskola, kommer att erbjuda IMV Hotell- och turismprogrammet
Olinsgymnasiet, kommer att erbjuda IMV Estetiska programmet, Musik
Vadsbogymnasiet, kommer att erbjuda IMV Estetiska programmet, Teater