Dispens i engelska

Du som söker till ett nationellt program och som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav, ska ändå anses behörig om du på grund av speciella personliga förhållande inte har haft möjligheten att delta i undervisningen i engelska under betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarade utbildning. Du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Fyll i blankett för ansökan om dispens i engelska och lämna in den senast den 15 maj till din studie- och yrkesvägledare, som förmedlar den till Antagningskansliet. Antagningskansliet skickar sedan vidare till sökt skola, som i sin tur ska lämna besked till Antagningskansliet senast den 31 maj.