Fri kvot

Ett begränsat antal platser ska avsättas för elever som är behörig men:

  • på grund av särskilda omständigheter* bör ges företräde framför övriga sökande
  • kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg (till exempel läsårsbrev från Waldorfskola och utländska betyg)
  • Elever med utländska betyg som motsvarar svensk behörighet. Måste vara godkänt i SV/SVA.

Elever som antas via den fria kvoten måste vara behöriga i svenska eller svenska som andra-språk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska dessutom ha den särskilda behörighet som gäller för de specifika program som du har sökt till. Det är beslutsfattaren för den sökta skolan som fattar beslutet om antagning. Beslut om antagning på fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du har särskilda skäl och om du eventuellt kan bli antagen inom den fria kvoten.

Sökande från nordiska länder: Finland, Danmark, Norge och Island behöver inte betyg i svenska för att uppnå behörighet.

Ifylld blankett samt eventuella bilagor** lämnas i samband med gymnasievalet till studie- och yrkesvägledaren på din skola. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för rådgivning.

Mer information om riktlinjerna vid antagning i Fri kvot finner ni blank länk här på sidan.

* För elev om sociala, psykologiska eller medicinska orsaker av tillfällig karaktär kan bedömas ha haft inverkan på elevens prestationer och betyg. 

**De ska styrkas med intyg från läkare, socialsekreterare, psykolog eller motsvarande.