Tjejer och killar i ring, bild tagen underifrån

Första- och andrahandsmottagen

Precis som du kan välja mellan många program inom Skaraborg kan du även söka din utbildning i en annan kommun utanför Skaraborg. Men det görs skillnad i rätten att få sin ansökan beviljad och att bli mottagen i första eller andra hand.

Förstahandsmottagning

När du blir förstahandsmottagen konkurrerar du om platserna med dina meritpoäng.  Du blir förstahandsmottagen i följande fall:

  • Inom Utbildning Skaraborg finns ett samverkansavtal som gör att du har rätt att bli mottagen i första hand inom hela Skaraborg om du bor i någon av Skaraborgs kommuner.
  • Om det nationella programmet eller inriktningen du vill gå finns inte i din kommun/samverkansområde.
  • Till riksrekryterande utbildningar.
  • Till spetsutbildningar.
  • Till fristående gymnasieskola.
  • Till program i kommuner som din kommun har avtal med – hör med din SYV.
  • Till riksidrottsgymnasiet.

 

Andrahandsmottagning 

Om du blir andrahandsmottagen kan du bara bli antagen om det finns platser kvar när att elever som är förstahandsmottagna har blivit antagna. 

  • Frisök: Om du vill läsa i en annan kommun, även om utbildningen finns i din egen kommun/samverkansområde, kan du söka i valfri kommun. Då kommer du in i mån av plats. Kommunens egna ungdomar, sökanden från andra kommuner som inte erbjuder utbildningen och de med särskilda skäl har förtur. Vad det gäller inackorderingstillägg och andra ekonomiska frågor så fråga din SYV.
  • Bättre resväg, social situation etc kan vara anledning att söka sig till en annan kommun. Du har dock ingen garanti för att din ansökan beviljas.