Så här behandlar vi personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning (GDPR).

Skaraborgs Kommunalförbund samlar bara in och hanterar de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra uppdrag. Du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig, med vilken laglig grund vi hanterar dem, vilka som har tillgång till dem och hur länge de sparas.

Mer information om personuppgifter och GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Ändamål

De uppgifter som Skaraborgs Kommunalförbund handhar är namn och kontaktuppgifter till direktionen, revisorer och valberedning samt tjänstemannarepresentanter som ingår i förbundets nätverk och liknade. I samband med anmälning till utbildningar och konferenser behandlar vi endast personuppgifter under tiden tills all kursadministration är avslutad.

Inom utbildning Skaraborg, som bland annat hanterar antagningen till gymnasium i Skaraborg, hanteras elevers personuppgifter i syfte att kunna utföra förbundets åtaganden.

För att dokumentera vår verksamhet hanteras bilder från utbildningstillfällen eller konferenser och möten.

Allmänna handlingar

Skaraborgs Kommunalförbund omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att personuppgifter som kommer in till oss i princip alltid är allmänna handlingar. Vem som helst har rätt att begära ut dem och läsa dem, om de inte omfattas av sekretess.

Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss med en skriftlig begäran. Använd gärna blanketten som du hittar under dokument på denna sida.

Begäran skickas till info@skaraborg.se.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig är Skaraborgs Kommunalförbund.

Vi samverkar med Skövde kommun så dataskyddsombudet nås via Skövde kommun, till exempel via e-post till dataskyddsombud@skovde.se.