Idrott på gymnasiet

Kanske är du riktigt duktig i någon idrott och vill elitsatsa. Samtidigt vill du inte missa skolan. Som tur är går det att kombinera studier och idrott.

Det finns tre varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå, varav två söks via ett specialidrottsförbund; riksidrottsgymnasier (RIG) samt nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Riksidrottsgymnasier (RIG) är en elitidrottsutbildning som är riksrekryterande, vilket betyder att du söker dit på samma villkor oavsett var du bor i landet. Ansökan till idrotten gör du genom ditt specialidrottsförbund. Ansökningsdatum till idrotten är ofta vid ett tidigare datum än själva ansökan till gymnasieprogram – stäm av med ditt specialidrottsförbund.  Men din ansökan till gymnasieskolans program gör du under ansökningsperioden i januari.

De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är en elitidrottsutbildning på regional nivå. NIU är dock inte är riksrekryterande, utan det krävs ett särskilt samverkansavtal för NIU med din hemkommun om du bor utanför det samverkansområde som utbildningen tillhör. Ansökan till dem sker på samma sätt som till RIG, via ditt specialidrottsförbund. Ansökningsdatum till idrotten är ofta vid ett tidigare datum än själva ansökan till gymnasieprogram – stäm av med ditt specialidrottsförbund.  Men din ansökan till gymnasieskolans program gör du under ansökningsperioden i januari.

Den tredje varianten är en lokal idrottsutbildning (LIU) som finns på de flesta gymnasieskolor. Den söks i samband med ansökan till gymnasieskolan, där man anger program samt vilken idrott (Idrott och hälsa - specialisering) man önskar söka på det individuella valet. Det individuella valet startar under förutsättning att tillräckligt många elever har sökt. Vid idrottsval kan du bli kontaktad av en tränare för eventuellt antagningstest.

Läs mer i programkatalogen eller kontakta SYV eller se skolans egen hemsida för mer information.

Idrottsutbildningar i Skaraborg

RIG:
Cykel
Riksidrottsgymnasium: Katedralskolan
Volleyboll Riksidrottsgymnasium: Ållebergsgymnasiet

NIU:
Badminton
: Ållebergsgymnasiet 
Fotboll: Gymnasium Skövde, Ållebergsgymnasiet
Handboll: Gymnasium Skövde
Innebandy: Vadsbogymnasiet
Tennis: De la Gardiegymnasiet 

LIU:
Bandy
: De la Gardiegymnasiet
Fotboll: De la Gardiegymnasiet, Gymnasium Skövde, Katedralskolan, Lagmansgymnasiet, Vadsbogymnasiet, Ållebergsgymnasiet
Handboll: Katedralskolan
Innebandy: Gymnasium Skövde, Katedralskolan
Ishockey: De la Gardiegymnasiet, Katedralskolan, Lagmansgymnasiet (LIP*), Vadsbogymnasiet
Konståkning: Katedralskolan
Övriga idrotter: Gymnasium Skövde, Katedralskolan

*En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. 

Olinsgymnasiet erbjuder idrottsprofilerna:
Götene erbjuder: e-sport, fotboll
Tibro erbjuder: fotboll, handboll, konståkning och motorcross & enduro
Profilerna söker/önskar du direkt till Olinsgymnasiet.