Falköping

Ållebergsgymnasiet

Ållebergsgymnasiets ledord är ”Kunskap, Trivsel och Kvalitet” och sammanfattar på ett bra sätt skolan och dess utbildningar. Vi har hög andel behöriga lärare, och hög trivsel bland både elever och personal.

allebergsgymnasiet.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat val; mot Estetiskt program
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet
Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion; mot 

 

Anpassad gymnasieskola
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Individuellt program