Särskilda varianter

Skolor kan skapa egna utbildningar inom de nationella programmen, så kallade särskilda varianter. Men det krävs godkännande från Skolverket. Utbildningarna ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas inom examensmålet för ett program. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng.

Det är tänkt att skolorna ska kunna ge ett program en egen profil utifrån skolans möjligheter eller det lokala arbetslivet. En särskild variant kan sägas vara en lokalt utformad inriktning.

Gemensamt för dessa utbildningar är att skolorna har möjlighet att ha särskilda behörighetskrav. Skolorna kan även anordna urvalsprov som komplement till betygen vid intagningen.