Idrottsutbildning RIG/NIU/LIU

Det finns flera möjligheter för dig som vill kombinera studier med en satsning på elitidrott.

  • Riksrekryterande idrottsutbildning (RIG)
    Riksrekryterande idrottsutbildning finns för att tillgodose elitidrottens krav. Elever som utövar idrott på elitnivå ska ha möjlighet till gemensam träning. Riksrekryterande idrottsutbildning godkänns av Skolverket efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund. Antagningen görs genom ett särskilt urval.

  • Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
    Nationellt godkänd idrottsutbildning är en gymnasieutbildning med tydlig elitidrottskaraktär. Utbildningen sker i samarbete mellan skolan och ett specialidrottsförbund. Nationellt godkänd idrottsutbildning godkänns av Skolverket under förutsättning att specialidrottsförbundet står bakom beslutet. Antagningen sker genom ett särskilt urval.

  • Lokal idrottsutbildning (LIU) 
    LIU ligger inom det individuella valet. Du söker något av gymnasieskolans program och väljer t ex "LIU fotboll" som individuellt val.Så här söker du RIG/NIU:

Du som söker till en idrottsutbildning RIG eller NIU måste göra TVÅ ansökningar. Du måste söka nationellt program på samma sätt som alla andra elever via ansökningswebben och du måste ha tillräckliga meritvärden för att komma in på programmet.

Dessutom måste du göra ännu en ansökan till din idrott genom ditt specialidrottsförbund, som avgör om du har tillräckliga idrottsliga meriter. Det är specialidrottsförbundet som meddelar dig om du är antagen till idrotten. Observera att du alltså får två antagningsbesked – ett som gäller program och skola och ett som gäller idrott.

Kolla sista ansökningsdatum med ditt specialidrottsförbund!