Estetiska spetsutbildningar

Kravet för Estetiska spetsutbildningar är att man har ett nära samarbete med en högskola. Tanken är att eleverna ska komma längre i sin utbildning än i det ”vanliga” Estetiska programmet. Utbildningarna är riksrekryterande.

Gemensamt för dessa utbildningar är att skolorna har möjlighet att ha särskilda behörighetskrav. Skolorna kan även anordna urvalsprov som komplement till betygen vid intagningen.