Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram.  

Utbildningen kan t.ex. innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Utbildningen är mellan 1-3 år. 

Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Du får din utbildning i grupp eller som enskild elev.

Antagning till programmet sker via Utbildning Skaraborg då programmet är format för en grupp. Individuell antagning sker via hemkommunen.