Kille som sitter och skriver

Individuellt alternativ (IMA)

Det här är ett introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Programmet är även öppet för elever från grundsärskolan som vill och klarar av att gå utbildningen.

Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov och som förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb.

Antagning till Individuellt alternativ görs via din hemkommun.