Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är ett program för dig som vill läsa ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program, men saknar betyg i vissa behörighetsgivande ämnen.

För att bli antagen ska du ha godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk 
  • engelska eller matematik (ett av ämnena måste vara godkänt)
  • och fyra andra ämnen


alternativt

  • svenska eller svenska som andraspråk 
  • engelska och matematik
  • och tre andra ämnen


(om du är godkänd i både MA och ENG räcker det med tre andra ämnen, totalt 6 betyg krävs)

 

Under utbildningens gång får du följa det nationella programmet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för behörighet.

Målet är att du ska bli antagen till det nationella programmet så snart som möjligt.

Du får din utbildning i grupp eller som enskild elev.

Antagning till Programinriktat val sker via Utbildning Skaraborgs antagningskansli då programmet är format för en grupp. Du söker detta program på samma sätt som nationella program på gymnasiet. Urval sker på meritvärde.

Individuell antagning sker via hemkommunen.