Naturvetenskapsprogrammet (NA)

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Vad lär jag mig?
Du läser bl a matematik, kemi, fysik och biologi. Du utvecklar också ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser.

Inriktningar
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle