Individuellt val och Moderna språk

Hur fyller du i kursval i webbansökan?

Individuellt val måste inte alltid sökas inför åk 1, dock finns det undantag. Du bör söka individuellt val inför åk 1 är om du önskar någon idrott (LIU) eller om du vill läsa ett språk, då ska det fyllas i webbansökan. Vill du inte gå någon idrott eller inte läsa ett språk fyller du inte in något på individuellt val i webbansökan.

Vid val av "annan idrott" ange vilken idrott du önskar under "övriga upplysningar" på kvittenssidan i ansökan.

Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet har obligatoriskt språkval, vilket betyder att du måste läsa ett språk. Har du till exempel läst spanska på grundskolan och vill fortsätta läsa detta språk väljer du spanska steg 3. Vill du istället läsa ett nybörjarspråk väljer du steg 1.

Är du fortfarande osäker på hur du gör, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

OBS! Du kan inte välja samma språk på individuellt val och obligatoriskt språkval, se nedan.