För dig som är obehörig till ett nationellt program

Här finns information för dig som har sökt IMV, IMY eller IM.

Den 1 juli kan du får veta om du har fått en plats på ett Programinriktat val (IMV), Yrkesintroduktion (IMY) eller en plats på IM i din hemkommun. Du loggar in till webbansökan för att se ditt antagningsbesked och där kan du se uppropstider. 

Observera att skolorna inte alltid tillsätter platser på just IMV- och IMY-programmen trots att de har varit sökbara via antagningssystemet. Om det inte blir några platser på de val som du har sökt, kommer det inte stå något alls på valraden i ditt antagningsbesked. Du kan då varken bli antagen eller reserv på det valet, eftersom det inte finns några platser.