Öppet hus på NTI Gymnasiet i Skövde

02 feb 2022 17:00 − 19:00

Kylarvägen 1, SKÖVDE

Tel. 0500-41 69 90 

skovde@ntig.se

www.ntigymnasiet.se/skovde