Ordböcker på hög

Översättning av betyg

På denna sida finner ni en länk till Kammarkollegiet där ni kan få hjälp med att översätta betyg.

Via länken får ni hjälp med att översätta betyg från ett annat språk till svenska eller tvärtom. I ansökningsprocessen behöver utländska betyg vara översatta till svenska.