Standard för undervisning

Motivation och framtidstro

I Essunga arbetar man med Standard för undervisning.

Standard för undervisning är en lokal bearbetning av professor Thomas Nordahls modell som används på skolor i Norge. Modellen fungerar som en stödmall för lärare och ska ge förutsättningar för en gemensam struktur och en tydlig bas i undervisningen. Den underlättar exempelvis för nyanställda att komma in i vårt arbetssätt.

Läraren ska vara en tydlig ledare i klassrummet, och styr aktiviteterna såväl som gruppindelning, placering och så vidare. Ett startblock eller startaktivitet (inspirerade av Quadriceps) finns med i planering för att eleverna snabbt ska kunna komma igång med arbetet och därigenom får en tydlig och lugn lektionsstart. Tydliga instruktioner och mål med lektionen, där ett varierat arbetssätt används tillsammans med ett dynamiskt tankesätt – alla kan utvecklas. Lektionen har även ett tydligt avslut.