SILO

Motivation och framtidstro

I Grästorp kallas elevhälsan för SILO – Stöd I Lärande och Organisation.

SILO arbetar som processtödjare i förskola och skola. Rollen är både generell och specifik och innebär att stötta lärarteamen i utvecklingen av lärmiljöer som bygger på systemiska och styrkebaserade förhållningssätt och främjar alla barn och elevers utveckling och lärande. SILO medverkar i uppföljning och analys i det systematiska kvalitetsarbetet på enhets- och huvudmannanivå. Arbetet sker i nära samarbete med rektor och lärarteamens lärledare