Förstelärares uppdrag

Motivation och framtidstro

I Lidköping har en förstelärare per grundskola en nedsättning i sin tjänst på 20% för att kunna arbeta med kvalitetsutveckling på varje skola tillsammans med sina kollegor och som stöd till rektor. Det skulle till exempel kunna handla om att leda det kollegiala lärandet, lektionsdesign och studieteknik.