Rörelse i förskolan, skolan och fritidshemmet

Motivation och framtidstro

I Skara kommun pågår olika satsningar för mer rörelse i förskolan, skolan och fritidshemmet.

Generation Pep

Generation Pep bidrar med stöd till skolor och förskolor för att på ett naturligt sätt få in fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. 

Rörelsesatsningen i skolan

Rörelsesatsningen i skolan drivs i samarbete med Riksidrottsförbundet och den lokala RF-SISU-föreningen i Skaraborg. I Skara medverkar F-6-skolor. 

Personalen har fått utbildning, och skolorna har också fått material för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Under satsningens gång har RF stöttat bland annat med handledning och aktivitetsbanor på skolgårdar. 

I satsningen ingår både rastaktiviteter och rörelsepauser under lektioner. 

Trivselprogrammet

En F-6-skola i Skara arbetar med Trivselprogrammet, ett program för aktivitet och inkludering i skolan som bland annat främjar fysisk aktivitet, vänlighet, trygghet och respekt. Programmet innehåller bland annat mycket rastaktiviteter, som utbildadae Trivselledare bland eleverna själva håller i. 

Trivselprogrammet pågår under tre år, 2019 - 2021. 

Mini-Röris

Inom förskolan i Skara använder man konceptet Mini-Röris, vilket är musik och rörelse.