Alla barn, alla språk, alla dagar

Läsning och språkutveckling

I Sverige möts människor från många olika kulturer och idag är vart fjärde förskolebarn flerspråkigt (Puskas och Björk-Willén, 2017). Förskolan är en viktig plats där världen och värden möts. Detta gör det aktuellt att arbeta med flerspråkighet och ett interkulturellt förhållningssätt. I Lidköpings kommun läggs det stor vikt vid att främja detta. En grupp pedagoger har fått i uppdrag att ta fram en riktlinje för detta arbete. Riktlinjen har sin utgångspunkt i Skolverkets material kring flerspråkighet samt är utformad på vetenskaplig grund.

Alla pedagoger som arbetar i förskolan ska uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i alla sina språk. Riktlinjen vänder sig till förskollärare, barnskötare, rektorer i förskolan och övrig personal samt andra som är intresserade av förskolans inter-kulturella verksamhetsutveckling.

  • Syftet med riktlinjen är att öka likvärdigheten i barnens utbildning samt öka deras möjlighet till en god språkutveckling.
  • Målet med riktlinjen är att öka kunskapen kring interkulturellt förhållningssätt samt att ge strategier till pedagoger att främja barns språkutveckling.