Uppdaterad blankett för uppföljning av elever

Nu finns den senaste uppdaterade blanketten som hjälper till vid uppföljning av elever från annan kommun/huvudman. Vänligen sprid denna blankett till huvudmän utanför Skaraborg (som har Skaraborgselever).

För att vi ska kunna följa upp eleverna på bästa sätt gäller följande rutiner:

• Om en elev blir sjukskriven eller anmäls till CSN för ogiltig frånvaro ska hemkommunen meddelas.

• Om en elev byter utbildning, gör avbrott eller skrivs ut ska detta meddelas hemkommunen. Inom Skaraborg rapporteras detta genom IKE Skaraborg.

• Om en elev gör ändringar i eller reducerar studieplanen som riskerar att påverka chansen till examen ska hemkommunen meddelas och åtgärdsprogram bifogas.

• Om en elev befaras att inte uppnå examen ska hemkommunen meddelas snarast, dock senast höstterminen i åk 3.

• Om en elev befaras att inte kunna fullfölja sina studier inom tre år ska hemkommunen meddelas, dock senast höstterminen i åk 3.

• De elever som får studiebevis ska meddelas till hemkommunen snarast efter läsårets