Nätverket Vux

Syfte

Samverkan syftar till att erbjuda invånarna i kommunerna att välja bland ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa utbildningar utifrån:

  • de studerandes behov – ökad tillgång och tillgänglighet för individen

  • arbetsmarknadens/näringslivets kompetensbehov

  • kommunernas ekonomiska förutsättningar