Nätverket SYV, Studie- och yrkesvägledare

Elevens studieval- och yrkesval har stor betydelse för hur dennes framtid kommer att utvecklas. För att eleverna ska kunna hantera valsituationer och göra väl underbyggda val har studie- och yrkesvägledningen en viktig roll. De senaste årens skolreformer har också omfattat studie- och yrkesvägledningen. 

Syfte

  • Att på uppdrag av skol- och utbildningschefsnätverket bereda frågeställningar ur ett regionalt perspektiv.

  • Att på eget initiativ lyfta frågor från SYV-nätverket till skol- och utbildningschefsnätverket.

  • Att bevaka samt ge förslag på regional kompetensförsörjning.

  • Att sprida goda exempel på insatser och aktiviteter inom studie- och yrkesvägledning.

  • Att verka för ett utvecklat samarbete mellan studie- och yrkesvägledare i Skaraborg.

  • Att verka för att Studie och yrkesvägledning blir hela skolans uppdrag.

  • Att verka för att motverka könsstereotypa utbildningsval.

organisationsbild