Nätverket SIKT, Skaraborgs IKT-ansvariga

SIKTnätverket bildades i samband med den nationella satsningen IT i Skolan 1999 med uppdraget att i första hand vara länken mellan stat och kommun och i andra hand öka samverkan mellan kommunerna i Skaraborg. Nätverket har fortsatt att träffas regelbundet då det fyller ett stort behov i Skaraborgs kommuner att utbyta erfarenheter och arbeta strategiskt i IKT-pedagogiska frågor.

Syfte

  • Gruppen har i uppdrag att arbeta för likvärdighet, framför allt när det gäller digital kompetens.

  • Gruppen ska också identifiera för Skaraborg gemensamma utvecklingsfrågor och skapa förutsättningar för samarbete på alla nivåer.