Nätverket Anpassad skola

Syfte

  • Att verka för samsyn, samverkan och samagerande inom Skaraborg. Att verka för samsyn, samverkan och samagerande med interna och externa aktörer.

  • Att sprida goda exempel. Prioritering för 2016: Att verka för översyn och samverkan runt programutbud inom Skaraborg.

  • Att verka för gemensam kompetensutveckling och samverkan inom Studie- och yrkesvägledarfunktionen avseende särskola inom Skaraborg.