Nätverket Ekonomi

I nätverken sitter representant inom ansvarområdet från olika kommuner. Vissa nätverk har stora grupperingar där alla kommuner är representerade, andra är sammansatta med nyckelpersoner.

Varje nätverk har en uppdragsbeskrivning.

Skol- och utbildningscheferna kan ge nätverken uppdrag eller hänskjuta frågor till respektive nätverk.

 

I varje nätverk sitter en skolchef som ordförande/kontaktperson.