Skaraborgs skol- och utbildningschefer

Skaraborgs skol- och utbildningschefer är ett chefsnätverk som hanterar och samverkar kring en mängd skolfrågor. Skol- och utbildningscheferna är 18 stycken, tre av de 15 kommunerna har en organisation där förskola, grundskola och gymnasium ligger under skolnämnden medan vuxenutbildning hör till arbetsmarknadsnämnden. I dessa kommuner finns det två representanter från kommunen i skolchefsgruppen.

Skaraborgs skol- och utbildningschefer samlas kring de två viktiga styrdokumenten VG2020 (Genomförandeplan för Skaraborg) och Måldokument Utbildning Skaraborg. Nätverket träffas 8 gånger per år.