Kalender Skolpersonal

Meddela oss viktiga händelser i Skaraborg som sker under läsåret så kan vi fylla på kalendern. Mejla utbildning@skaraborg.se

Vald period: 22 sep 2023 − 20 sep 2024

Onsdag, 27 SeptemberTorsdag, 28 September

13:00 − 16:00 Nätverk Förskola


Fredag, 13 Oktober

09:00 − 12:00 Nätverk Grundskola


Fredag, 17 NovemberMåndag, 27 NovemberOnsdag, 29 November

13:00 − 16:00 Nätverk Förskola