Spargris

Nivåer för inackorderingstillägg

Se belopp för inackorderingstillägg som gäller i Skaraborgs kommuner år 2023.

Enligt skollagen 15 kap 32 § ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Inackorderingsbidraget ska vara minst 1/30 av prisbasbeloppet (PBB) per månad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. PBB för 2023 är 52 500 kr, alltså är 1.750 kr det lägsta beloppet per månad år 2023.

Skaraborgs skol- och utbildningschefer beslutade den 31 januari 2020 att hålla samma belopp för inackorderingstillägg i alla kommuner i Skaraborg, så att inte eleverna upplever olikheter inom samverkansområdet. Beloppet justeras efter beslut som tas om prisbasbelopp som regeringen tar fram.

Nedan är beslutade nya belopp från 1 januari 2023. Utgångspunkt är det lägsta beloppet utifrån prisbasbelopp (PBB) år 2023 samt tillämpad avståndsskala i kilometer där förhållandet mellan beloppen är samma som tidigare år.

 

 

   

år 2020

år 2021

år 2022 år 2023

PBB

 

47300

 47600

48300

52500

           

Avstånd  km

Index

2020

2021  2022 2023

0-60

1

1 570

1 580  1 610 1 750

61-120

1,12

1 750

1 760 

1 800

1 960

121-250

1,27

1 990

2 000  2 040 2 220

251-700

1,47

2 300

2 320  2 360 2 570

701-

1,69

2 650

 2 670 2 720 2 950