Hållbar förskola – när det gamla möter det nya..

Den 27 - 28 januari 2022 är det dags för Guldgruvans årliga förskolekonferens. Dagen innehåller föreläsningar av Guldgruvan, Erika Kyrk Seger, Linda Linder och Martina Lundström. Du kommer även ha gott om tid till att inspireras i Guldgruvans olika miljöer och vid våra mässutställare.

Efterfrågan har varit stor och konferensen är slutsåld. 

Välkommen till en förskolekonferens fylld av inspiration, dialog och möten.

När:  Torsdag 27/1 och Fredag 28/1  2022 kl. 8.45-16.00 (samma program båda dagarna). Vi förbehållar oss rätten att ställa in 28 januari om inte tillräckligt med biljetter säljs. 

Var:   Gjutaren Töreboda, Järnvägsgatan 6 54531 Töreboda 

Ur programmet:

Guldgruvan – ett kREativt återanvändningscenter
Guldgruvan är ett återanvändningscenter och ett kREativt resurscenter som med rest- och spillmaterial binder samman näringsliv, utbildning och skapande på ett kreativt och lustfyllt sätt.​Vårt pedagogiska resurscenter erbjuder material som inte står för rätt eller fel utan uppmuntrar till nya kreativa möjligheter och utmaningar i det livslånga lärandet med fokus på samspelet mellan människor, material och miljö. ​Det viktiga är inte vad ett material har varit, utan vad det kan bli.

Erika Kyrk Seger - ”En ask i byrån” - en återvunnen föreläsning med bortglömda skatter 

 Du vet allt det där du samlat på̊ dig under åren; alla papper, alla föreläsningsanteckningar och böcker med mera. Hur spelar de roll för dig idag?  Använder vi egentligen allt det där vi sparar eller ligger det bara där och samlar damm? Det undrade Erika när hon storstädade sitt kontor och överraskades av en massa guldkorn som försvunnit längs med vägen. Erika kommer i sin föreläsning att bjuda på inspiration, reflektion och fundror i en salig röra av återvunnen lärdom och nya insikter. 

 

Linda Linder - “Man tager vad man haver” - hur vi bygger intressanta och hållbara pedagogiska miljöer av det vi redan har 

Ofta står bristen på resurser i vägen för hur vi tänker att vi kan utveckla våra pedagogiska miljöer i förskolan. Vi tror gärna att de behöver se ut och vara på vissa sätt för att inspirera och locka barnen till lek och lärande. Katalogernas fullastade sidor av specialanpassade material hägrar men vad behöver vi egentligen i förskolan? Hör Linda Linder berätta om vad som kan bli ett material i förskolan och hur du får miljöer och material att hänga ihop med varandra och med barnens utforskande.  

Martina Lundström - Får man tänka själv? - Att odla det kollektiva omdömet  

“Vi lever i en mätbarhetens tidsålder. /…/ Våra mantran ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser: effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering.” Så inleder filosofen Jonna Bornemark en av sina böcker (2018). Men i takt med att detta blivit en del av varje förskolas vardag har paradoxalt nog osäkerheten och känslan av otillräcklighet ökat bland en stor del av förskolans medarbetare. Många försöker vara lydiga och har förlorat tilltron till sin egen förmåga och sitt eget omdöme. Men går relationella processer som pedagogik och lärande ens att mäta och hur kan vi som jobbar närmast barnen visa på alternativ?  
I den här föreläsningen tänker Martina Lundström vidare utifrån Jonna Bornemarks böcker ”Det omätbaras renässans” (2018) och ”Horisonten finns alltid kvar” (2020) och kopplar dessa till några av förskolans utmaningar och möjligheter. 

Utställare: Mediapoolen, Hands-on Science, Lekolar, Lärarförlaget, Liber, Tempus

Pris:  1.795:-  exkl. moms Lunch, samt för- och eftermiddagsfika ingår
Anmälan: Senast 30/11 2021. (Bindande anmälan) OBS 120 platser, först till kvarn!

Kontakt: Guldgruvan tel. 0506-18188  epost: guldgruvan@toreboda.se