De la Gardiegymnasiet

www.delagardie.se

Program på denna skola
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet 
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolan
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Individuella program

Introduktionsprogram som är sökbara
Programinriktat individuellt program mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Fordons- och transportprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Handels- och administrationsprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Hantverksprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Hotell- och turismprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Industritekniska programmet
Programinriktat individuellt program mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Programinriktat individuellt program mot Vård- och omsorgsprogrammet