Programkatalog

Nu är programkatalogen här!

Nu är den nya programkatalogen för läsåret 2018/2019 klar. Hämta ditt ex hos din studie- och yrkesvägledare. 

OBS!

Det har blivit några fel i katalogen:

  • Katedralskolan i Skara erbjuder Teknikprogrammet.
  • Ållebergsgymnasiet erbjuder EJ Dator- och Kommunikationstekniks inriktningen på El-och energiprogrammet

  • Ållebergsgymnasiet erbjuder Beteendevetenskapsinriktningen på Samhällsprogrammet