Dags att söka till gymnasiet

Från och med vårterminens start till och med den 1 februari gör du ditt gymnasieval.

Ansökan gör du här via webben. Information om hur valet görs samt din inloggningskod till ansökningswebben får du av din studie- och yrkesvägledare.

Inloggningskoder kommer vid skolstart i januari.

Det är många som frågar om när man får sin inloggningskod och svaret på det är att man får den av sin studie- och yrkesvägledare. Koderna fördelas automatiskt till eleverna och vi skickar ut det till studie- och yrkesvägledarna på grundskolorna.

Elever som går på gymnasiet, och som planerar att göra ett omval, kontaktar studie- och yrkesvägledare eller hämtar koden via länk på denna sidan (förutsätter att du har anmält en aktuell e-post). Vid problem kontakta antagningskansliet.

Ansökningswebben öppnar den 7 januari.